Literatura (3)

OBDOBÍ 1926-1939 – Přehled literatury týkající se čs. výplatních otisků 

 1. Barfoot S. D. – Simon W., The Meter Postage Stamp Catalogue Universal Postal Frankers Ltd., London 1953, str. 26-27
 2. Bouška M. – Leiš I., Otisky výplatních strojů v československém poštovním provozu. Katalog Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1978, str. 265-267
 3. Bouška M. – Leiš I., Pražské výplatní otisky ve světle historie. Katalog Městské výstavy poštovních známek PRAHA 1977, str. 46-56
 4. Bouška M., Problematika specializovaného sbírání čs. otisků výplatních strojů a typologie. Filatelie 1977, Filatelistické sešity č.14, str. 145-148; č.15, str. 149-152; č.16, str. 153
 5. Bouška M. – Leiš I., Výplatní otisky – součást poštovní historie. Filatelie 1977/23, str. 721-723
 6. Bouška M., Výplatní stroje a jejich otisky. Filatelie 1976/13 str. 397-399
 7. (ČT), 50. Výročí vyplácení listovních zásilek otisky výplatních strojů. PTT Revue 1976, č. 6, str. 7
 8. Fk, Konkurent známky. Tribuna filatelistů 1926/19, str. 92-93
 9. Franěk J., Frankotypy. Tribuna filatelistů 1931/19, str. 227-228
 10. Franěk J., Proč ne frankotyp? Tribuna filatelistů 1928/11, str. 107-108
 11. Franěk J., Otázka frankotypu. Tribuna filatelistů 1928/1, str. 3-4
 12. Gazda A., Hirsch E. – frankotypy a aršíky. Filatelie 1976/11, str. 324
 13. Hallon P., Československé frankotypy. Filatelie 1970/24, str. 756-758
 14. Hirsch E., Odpověď E. Hirsche A. Jonášovi, Tribuna filatelistů 1931/22 str. 262-263
 15. Hirsch E., Rok 1933. Tribuna filatelistů 1934/1, str. 1
 16. Hirsch E., Proč známka a nikdy frankotyp. Tribuna filatelistů 1932/4, str. 50-51; 1932/5, str. 59-60
 17. Indra V., Známky pro obchodní tiskopisy. Filatelie 1979/7, str. 205
 18. Jech P., Modřanská historie. Filatelie 1976/5, str. 133
 19. Jonáš A., Frankotypy. Tribuna filatelistů 1933/1, str. 4-5
 20. Jonáš A., Frankotyp či známka? Tribuna filatelistů 1931/22, str. 262
 21. Jonáš A., Studie o čsl. otiscích Frankotypu.
  1. Svaz čsl. filatelistických spolků v Praze. Praha 1933. I. díl
  2. Svaz čsl. filatelistických spolků v Praze. Praha 1934. II. díl
 22. Jonáš A., Studie o čsl. otiscích Frankotypů. Český filatelista
  1. 1932 č.1, str. 1-5; č.2, str. 14-16; č.3, str. 26-28; č.4, str. 37-40; č.5, str. 49-53; č.6, str. 14-16, 62-66, č.7-8, str. 75-77; č.9, str. 87-91; č.10, str. 98-99; č.11, str. 110-111; č.12, str. 122-124;
  2. 1933 č.1, str. 8-10; č.2, str. 22-23; č.3, str. 34-35; č.5, str. 58; č.7, str. 73-74; č.8, str. 83-84; č.9, str. 94-95; č.12, str. 130-131,
  3. 1934, č.2, str. 17-19; č.3, str. 29-30; č.5, str. 52-54
 23. Kálal J., Československý frankotyp. Filatelistické listy I (1946), č.9, str. 170-171; č.13, str. 235-236
 24. Kuča K., Firemní štočky frankotypů. Filatelie 1978/12, str. 369-371
 25. Leiš I., AJ * 7.3.1893. Výplatní otisky. I (1978), č.3, str. 5
 26. Leiš I., Frankotypové opojení architekta Alberta Jonáše. Filatelie 1976/21, str. 657-659
 27. Leiš I., Názvosloví otisku výplatního stroje. Filatelie 1976/16, str. 494-495
 28. Leiš I., Neznámý použivatel výplatního stroje. Filatelie 1977/24, str. 742
 29. Leiš I., Patero setkání a překvapení nakonec. Filatelie 1978/9/174-175
 30. Leiš I., Výplatní otisky. Olymp-sport X (1977), č. 2/34, str. 55-56
 31. Leiš I., Výplatní otisky – staronový obor poštovní historie. Zpravodaj KF 00-15 III (1977), č. 2 (7), str. 10-12
 32. Leitenberger F., Frankotyp – známka budoucnosti? Tribuna filatelistů 1932/3, str. 32-33
 33. Lešetický J., Rubrika Frankotyp.
  1. Filatelistická revue II (1931), č. 10-11, str. 109-110, č. 12, str. 120;
  2. Filatelistická revue III (1932), č. 2, str. 19, č. 2, str. 24, č. 4, str. 39-40, č. 5, str. 46-647, č. 6 str. 57-58, č. 9, str. 81-82, č. 10, str. 93-94, č. 12, str. 111-112;
  3. Filatelistická revue IV (1933), č. 1, str. 5-6, č. 2, str. 5-6, č. 3, str. 16-17, č. 4, str. 26, č. 5, str. 34-35, č. 6, str. 41
 34. Lešetický J., Frankotyp z hlediska filatelistického. Tribuna filatelistů 1928/4, str. 40
 35. Lešetický J., Praktické pokyny sběratelům frankotypů – rubrika.
  1. Filatelistická revue I (1930), č. 14, str. 14,
  2. Filatelistická revue II (1931), č.2, str. 18-19; č.4, str. 46; č.6, str. 68-69
 36. Lešetický J., Seznam uživatelů výplatních strojů Frankotypu.
  1. Filatelistická revue II. (1931), č.5, str. 61; č.7, str. 85; č.8, str. 98,
  2. roč. III (1932), č.1, str. 4-5
 37. Lešetický J. – Winkler F. T., Stručný seznam Frankotypů československých. Praha 1931. Rukopis.
 38. Maxa V., Specializované obory v praxi. Mladý filatelista VIII (1974/75)/4, str. 16-17
 39. Nekvasil J., Frankotypy. Filatelie 1976/6, str. 178-180
 40. Nekvasil J., E. Hirsch – frankotypy a aršíky. Filatelie 1976/16, str. 484
 41. Palkoska Vr., Výplatní proužky pro frankotypy. Filatelie 1973/21, str. 654
 42. Pešák K. F., Seznam čs. Výplatních otisků „Francotyp“. Český filatelista 1928/2, str. 21-22; č.4/53-54, č.7/100-101
 43. Pešák K. F., Francotyp-Barfrankierungsmaschinen in der Tschechoslowakei (později Francotyp a Francotypstempel).
  1. Die Briefmarke 8 (1928), č. 2, str. 21-26, č. 5, str. 92-93, č. 11, str. 195-196;
  2. 9 (1929), č. 6 str. 115-116, č. 16, str.171;
  3. 10 (1930), č. 7/8, str. 112-114;
  4. Der Philatelist 5 (1931), č. 11, str. 1-2;
  5. 6 (1932), č. 1-2, str. 14-16, č. 4, str. 48-49, č. 6, str. 83-84, č. 10, str. 135-137, č. 12, str. 165-166;
  6. 7 (1933), č. 1, str. 7-8, č. 2, str. 9-12, č. 4, str. 53-54, č. 7, str. 103-104, č. 10, str. 148-149;
  7. 8 (1934), č. 3, str. 36, č. 8, str. 96-98;
  8. 9 (1935) č. 7, str. 83-84
 44. Pešák K. F., Výplatní stroj „Frankotyp“. Český filatelista 1928/2, str. 19-21
 45. Pešák K. F., Známka budoucnosti – frankotyp. Tribuna filatelistů 1932/2, str. 18
 46. Polišenský M., Neznámý použivatel výplatního stroje. Filatelie 1978/4, str. 102
 47. Red., Arch. A. Jonáš – Studie o čsl. otiscích frankotypu (recenze). Tribuna filatelistů 1933/11, str. 114
 48. Red., Frankotypy. Tribuna filatelistů 1933/1, str. 10
 49. Red., Frankovací stroj (ilustrace). Tribuna filatelistů 1926/20, str. 97
 50. Red., Informace o otiscích výpl. strojů.
  1. Tribuna filatelistů 1933/1, str. 10, č. 2, str. 20-21, č. 3, str. 35, č. 4, str. 45, č. 6, str. 64, č. 7, str. 76, č. 9 str. 98, č. 11, str. 114, č. 12, str. 123, č. 16, str. 163, č. 17, str. 174-175, č. 18, str. 184, č. 19, str. 196, č. 20, str. 208, č. 21, str. 221, č. 22, str. 233, č. 23, str. 242;
  2. roč. 1934, č. 1, str. 11, č. 3, str. 37, č. 4, str. 52, č. 5, str. 66, č. 6, str. 77, č. 8 str. 100, č. 9, str. 113, č. 12, str. 144, č. 17, str. 198, č. 19, str. 222
 51. Red., Informace o Stolní společnosti. Tribuna filatelistů 1934/4, str. 52
 52. Red., Oprávnění použivatelů výplatního stroje “Francotyp“.
  1. Český filatelista 1928/2, str. 25, č. 5, str. 70, č. 7 str. 105, č. 10, str. 154;
  2. 1929/1, str. 9, č. 3, str. 40, č. 5, str. 69, č. 7, str. 99-100;
  3. 1930/2, str. 19, č. 4, str. 43, č. 6, str. 67, č. 9, str. 97;
  4. 1931/č. 9, str. 106, č. 10, str. 117
 53. Red., Výzva sběratelům příležitostných razítek a frankotypů. Filatelistická revue 1932/11, str. 103
 54. Sach K., Frankotypy. Fauna-Flora. Spravodaj námetovej skupiny při KNF ZSF v Bratislave, 1976, str.28
 55. Sekce otisků výplatních strojů při KPHC, Výplatní otisky jubilují. Filatelie 1976/20, str. 62
 56. Vepřek M., Frankotypy s motivem Fauna. Fauna-Flora. Spravodaj námetovej skupiny při KNF ZSF v Bratislavě. Roč. 1976, str. 6, 43
 57. Věstník ministerstva pošt a telegrafů. Praha 1926 (9.9.1926), část věcná, č. 44
 58. Věstník ministerstva pošt a telegrafů. Praha 1926 (18.11.1926), část věcná, č. 58
 59. Věstníky ministerstva pošt a telegrafů. Praha 1926-39, část věcná.
 60. Všetečka K., Frankotypy. Zpravodaj komise specializovaných oborů SČF Praha 1970-72
 61. Všetečka K., Otisky výplatních strojů. Zpravodaj KF, sběratelů specializovaných oborů 00-15 v Praze III (1976), č. 3, str. 2-6, č. 4, str. 9
 62. Viklický V. – Maxa V., Seznam filatelistických materiálů námětové skupiny Červený kříž – Zdravotnictví. Příloha ke katalogu Specializované výstavy poštovních známek Zdraví a mládí. Praha 1975, str. 20-23.

Přehled literatury nezachycuje drobné zprávy a příspěvky menšího a bezvýznamného rozsahu.

4 komentářů k “Literatura (3)

 1. Zdraví a mládí

  Dobrý den,
  omlouvám se, pokud obtěžuji s dotazem. Snažíme se dohledat, jaké známky se zdravotnickou tematikou byly v českých zemích ve 20. století vydány a s jakým ohlasem. Zmiňujete katalog výstavy Zdraví a mládí, která v 70. letech proběhla nejméně dvakrát (ne-li třikrát) v Praze a pro historii českých zdravotnických známek se zdá dosti zásadní. Katalog se však v žádné knihovně nezdá být k dispozici. Nevěděl byste, kde by do něj bylo možné nahlédnout?
  S mnoha díky srdečně Váš,
  Šimon Krýsl

 2. Ivan Leiš

  Počátkem prosince vyšel třetí díl mé trilogie o výplatních otiscích z území Československa a o jejich sběratelství u nás nazvaná „STOLETÁ HISTORIE výplatních otisků z území Československa“. Byla vydaná letos v předstihu ke sto letům tohoto sběratelstkého oboru, který se nám připomene v roce 2026. Recenze o této knize z pera Eduarda Rehberga vyšla na webu http://www.historiapostalis-etc.cz dme 7. 12. 2021 pod názvem „Třetí díl trilogie o výplatních otiscích právě vyšel“. Tato výpravná publikace provází čtenáře celou historií tohoto oboru a jeho artefaktů od roku 1926 do dneška. Bohatě ilustrováno původními celistvostmi ze všech obdobá čs. otisku. Třetí díl od 512 stranách navazuje na předchozí dva díly nazvané „Žralok a frankotyp“ (pohled do 20. a 30. let) a „Frankotypisté“ (pokračování rozvoje oboru a jeho sběratelství ve 20. století).

  Třetí díl je možno objednat na adrese: ILeis@seznam.cz. Cena Kč 1890,-.Na této adrese lze objednat i předchozí dva díly.

  Ivan Leiš

  1. Zdeněk Paták

   Pane Leiš.
   Mám dvanáct krabic obálek s vyplatnimi otisky- hlavně s firemními reklamami. Hlavně ČSR poválečné. Znal jsem pana Boušku, ale na něj nemám spojení. Rád bych to někomu předal, jak se říká za nízkou cenu.
   Mám to v Praze 6, Vokovice,
   Lužná 2 mob.776813971

 3. Ivan Leiš

  Počátkem prosince 2021 vyšel třetí díl mé trilogie o výplatních otiscích z území Československa a o jejich sběratelství u nás nazvaná „STOLETÁ HISTORIE výplatních otisků z území Československa“. Publikace byla vydána letos v předstihu ke sto letům tohoto sběratelského oboru, který si připomeneme v roce 2026. Recenze o této knize z pera Eduarda Rehberga vyšla na webu http://www.historiapostalis-etc.cz dne 7. 12. 2021 pod názvem „Třetí díl trilogie o výplatních otiscích právě vyšel“. Tato výpravná publikace provází čtenáře celou historií tohoto oboru a jeho artefaktů od roku 1926 do dneška. Bohatě ilustrováno původními celistvostmi ze všech období čs. otisku. Třetí díl o 512 stranách navazuje na předchozí dva díly nazvané „Žralok a frankotyp“ (pohled do 20. a 30. let) a „Frankotypisté“ (pokračování rozvoje oboru a jeho sběratelství ve 20. století).

  Třetí díl možno objednat na adrese: ILeis@seznam.cz. Cena Kč 1890,-. Na této adrese lze objednat i předchozí dva díly. Ke každé objednávce bude přiložena příručka „Výplatní otisky“ z roku 1991 zdarma (až do vyčerpání zásob).

  Ivan Leiš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..