Použité zkratky

Na tomto webu jsou použity následující zkratky:

FMA výplatní stroj soustavy FRAMA (Švýcarsko)
FR, FTP výplatní stroj soustavy FRANCOTYP (Německo)
HAS výplatní stroj soustavy HASLER (Švýcarsko)
KRA výplatní stroj soustavy KRAG (Skandinávie)
PERM výplatní stroj soustavy PERM (Rusko)
PB výplatní stroj soustavy PITNEY BOWES (USA)
POS výplatní stroj soustavy POSTALIA (Německo)
SAT výplatní stroj soustavy SATAS (Francie)
UNI výplatní stroj soustavy UNIVERSAL (Velká Británie)
FR 6 typ výplatního otisku soustavy Francotyp se středovou vzdáleností denního razítka a výplatního razítka 6 cm
FR 8 typ výplatního otisku soustavy Francotyp se středovou vzdáleností denního razítka a výplatního razítka 8 cm
h index za typovým označením vyjadřující horní polohu pořadového čísla v otisku
s index za typovým označením vyjadřující střední polohu pořadového čísla v otisku
(v) index vyjadřující existenci vylkých číslic v pořadovém čísle otisku u výplatních strojů Bafra (model B)
3m trojmístný stroj (tj. stroj se třemi hodnotovými číslicemi ve VR)
4m čtyřmístný stroj (tj. stroj se čtyřmi hodnotovými číslicemi bez VZ ve VR respektive se třemi hodnotovými číslicemi s VZ ve VR)
AJ Albert Jonáš
Ess esej
ČP číslice počítadla
ČDR číslice denního razítka
ČVR číslice výplatního razítka
DR denní razítko
DMR v denním razítku (D – den, M – měsíc, R – rok)
DVČ datové výplatní číslice
licenční číslo
MPT Ministerstvo pošt a telegrafů
Obr. obrázek výplatního otisku
otisk štočku uživatele
výplatní číslice
VH výplatní hodnota
VO výplatní otisk
VR výplatní razítko
VS výplatní stroj
VZ grafické znaménko před výplatními číslicemi
R vzácný
RR velmi vzácný