Časové rozmezí

Časové rozmezí je další údaj, ve kterém se příslušná varianta otisku může vyskytovat. Údaje jsou uváděny s přesností měsíce v pořadí měsíc/rok (číselným záznamem např. 3/1931). Pouze v několika případech, kdy je prokazatelně známo použít VO v délce jednoho nebo několika dní, je datum uvedeno den.měsíc/rok/ (např. 2.10/1930/). Pokud v časovém rozmezí není uveden měsíc, není tento údaj znám.


Ostatní možné případy vyjádření jsou zvoleny tak, jak ukazují varianty:


7/1930 – 8/1930
údaj znamená, že výplatní otisk byl v užívání prokazatelně pouze mezi červencem a srpnem 1930.


3/1930 – 4/1933 –
údaj znamená, že VO byl prokazatelně uveden do činnosti v březnu 1930, datum ukončení jeho činnosti není prokazatelně známo. Nejvzdálenější datum od uvedení do činnosti je z dubna 1933. Pomlčka za 4/1933 znamená, že se budou vyskytovat otisky ještě s pozdějším datem.


– 2/1932 – 4/1937
údaj znamená, není znám přesný začátek užití otisku, ale je známo jeho prokazatelné ukončení. Pomlčka před 2/1932 znamená, že se mohou vyskytovat otisky i v dřívější době než je únor 1932.


– 3/1934 – 4/1936 –
Toto je případ, kdy není prokazatelně známa přesná doba zahájení ani ukončení činnosti.