Popis výplatního otisku

Produktem výplatního stroje je výplatní otisk a je důležité si uvědomit, které části otisk tvoří. Tato charakteristika vychází z otisku používaného na našem území.Denní razítko se vyskytuje u většiny výplatních strojů. V minulosti tomu tak nebylo a jeho funkci zastupovaly poštovní denní razítka (viz např. švýcarské či belgické výplatní otisky). Denní razítko opět tvoří pohyblivé údaje (nastavitelné datum) a pevné údaje (název pošty s/bez poštovního směrovacího čísla, ale i čísla licencí či názvu států anebo jméno a domicil uživatele). Některé z těchto údajů se objevují i na jiných místech (ve výplatním razítku či v označení oprávněného uživatele).


Další údaje (pořadové číslo otisku, druh odesílané zásilky, propagační či příležitostný text). Je to čtyřmístné, automaticky měněné číslo, udávající pořadové číslo otisku. Po roce 1945 není tento údaj poštovní správou požadován. Přítomnost a poloha tohoto čísla je důležitým typologicky identifikačním znakem.


Výplatní razítko je nejdůležitější částí otisku, vyznačuje hodnotu příslušné zásilky jako pohyblivou součást otisku. Výplatní razítko má neměnné údaje, kterými je název státu či země (případně poštovní správy, kde je stát registrován ke své funkci a k vyplácení zásilek). Má různé tvary podle místních zvyklostí příslušné země (od tvaru “motýlka” či větné růžice k k obdélníku ve tvaru zoubkované „pseudoznámky“ s krátkým přerušením během okupace ve tvaru obdélníka podle říšského vzoru). Výplatní razítko je základním kritériem, na jehož konstrukci lze ukázat vývoj výplatního razítka tak, jak na celý výplatní stroj měl vliv rozvoj techniky.


Označení oprávněného uživatele se v praxi nesprávně označuje jako firemní štoček. Tento údaj je stabilně zabudován a pomáhá identifikovat uživatele výplatního stroje. Vyskytuje se zejména u těch strojů, které patří firmě, podnikům, institucím či organizacím. Označení se objevuje i u poštovních výplatních strojů (nejčastěji propaguje určitou událost či připomíná určitou skutečnost anebo propaguje činnost či službu pošty). Na tomto místě uživatelé využívají možnost sdělit veřejnosti i různé reklamní údaje. Umístění je mezi denním a výplatním razítkem nebo pod výplatním razítkem