Charakteristika období 1945-1948 (b)


Lámaly se ledy – jednak pod tlakem poštovní správy (nová éra), jednak pod tlakem celospolečenským (nové pořádky včetně majetkových a politických změn).

Zůstává dluh, vyjádřit se či rozvinout bod tři v charakteristice výplatních otisků těsně po osvobození v květnu 1945. Pod bodem tři jsou uvedeny otisky, které byly zasaženy lidským přičiněním – buď začerveněním anebo odpilováním německých názvů. Vyskytly se i jiné zajímavosti. Tyto otisky patří mezi unikátní a vysoce hledané a oceňované (na stupnici R -RRR) Příkladů, natož systematických přehledů jsme se ve vystavovaných exponátech moc nedočkali, pokud vůbec (to ovšem nebránilo hodnotitelům udělovat takovým exponátům při absenci těchto cenných artefaktů k udělování nejvyšších ocenění).


Zabraná území


Výplatních otisků ze strojů, které se nacházely na minulých zabraných územích, je v našich končinách žalostně málo. Buď nebyly v provozu z různých důvodů anebo byly adresovány do německé části Třetí říše, která byla v rozkladu a na naše území se podobné celistvosti vůbec nedostaly.

Jediný známý případ použití říšsko-německého výplatního otisku na našem znovu obnoveném území (výplatní razítko ve tvaru obdélníku s německým názvem státu a symbolem říšské orlice).

Otisk je doplněn znárodněným denním razítkem, denní razítko je s německým názvem pošty. Chybí český název, který byl vysekán po záboru a obsazení odstoupených území Německem. Tato podoba denního razítka vydržela od toku 1938 do roku 1945, a i po osvobození.

Ukázky celistvostí najdete na tomto odkazu: Celistvosti 5-6/1945


Slovensko


Jedná se o výplatní otisky, které se vyplácely po roce 1945 na území Slovenska. Popisujeme dvě významné zvláštnosti, které dokreslují fakt, že toto období patří k těm nejzajímavějším za stoletou historii otisk una našem území.

Předběžný československý otisk se starým (slovenským) vzorem – dohlédací pošta: ZEMIANSKE KOSTOLANY (chybotisk v názvu v L). Velmi ojedinělým a vzácným případem je otisk stroje otiskem Slovenského štátu. Otisk přetrval po obnově Československa v nezměněné podobě s názvem SLOVENSKO několik let (1945-1946). Zatím nejzazší otisk dokladovaný sbírkou.

Slovenské specifikum – štočky výplatních razítek s odstraněnými protektorátními názvy byly použity ke zhotovení štočků československého vzoru nových otisků. V několika případech nebyla dolní část výplatního razítka doplněna grafickými prvky – trojúhelníky s kruhovou výsečí podle stanovené normy pro vzhled otisku. Zajímavá je skutečnost, že tyto případy jsou známy jen z území Slovenska, nikoliv z Čech a Moravy či Slezska. Jedná se o výlučnost.

Ukázky celistvostí najdete na tomto odkazu: Celistvosti Slovensko – 1945

Zdroj: Historia Postalis – ETC – Ivan Leiš