Základní informace o webu


Čemu se bude tento web věnovat?

Každý obor lidské činnosti může být něčím zajímavý a prospěšný, je-li mu věnována náležitá péče. Ostatně nejinak je tomu i v oblasti specializovaných oborů filatelie. Tady však platí jedna zásada, a sice že sběratelé věnují pozornost především informacím, které vycházejí z odborné literatury. Proto je nabídka knih, katalogů, příruček a dalších pomůcek na trhu poměrně široká. Vyskytuje se však téměř výhradně v papírové podobě, a protože my chceme jít s dobou, rozhodli jsme se vytvořit novou platformu na internetu.

Naše nové webové stránky se budou věnovat jedné konkrétní kapitole sběratelství specializovaných oborů, a to výplatním otiskům (dříve nazývaným frankotypy) na našem území od roku 1926 až dosud.


Co všechno na našem webu naleznete?

Podrobný popis a ukázky výplatních otisků používaných od roku 1926 po současnost. Typy, podtypy, varianty a také katalogy a databáze zpracované známými osobnostmi (Albert Jonáš, Roberto di Casola, Miroslav Bouška, Ivan Leiš, Luděk Janů, Heiner Dürst, Gerd Eich a jiní).

Věříme, že vás specializované stránky www.vyplatniotisky.cz potěší a budete se k nim rádi vracet. A kdo ví, možná tím, že pomohou zvýšit povědomost o tlogo_cerne_300_obalka_modra_cely_text_vpravoomto sběratelském oboru, přispějí k tomu, že se řady českých i zahraničních sběratelů rozšíří.

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s.