Denní razítko


Denní razítko se vyskytuje u většiny výplatních strojů. V minulosti tomu tak nebylo a jeho funkci zastupovaly poštovní denní razítka (viz např. švýcarské či belgické výplatní otisky). Denní razítko opět tvoří pohyblivé údaje a pevné údaje. Některé z těchto údajů se objevují i na jiných místech (ve výplatním razítku či v označení oprávněného uživatele). Vzhled DR určují normy a nařízení poštovní správy. Postavení DR vychází z konstrukce příslušného stroje. Liší se podle soustav.

V historickém vývoji je známo u nás razítko:

 • jednokruhové,
 • dvoukruhové bez můstků (objevují se u soustavy Hasler a Pitney-Bowes),
 • dvoukruhové s můstky (slabé, silné)
 • jednokruhové s dvěma půlměsíci (malý výskyt).
1. Pevné údaje
 • název dohlédací pošty bez PSČ / s PSČ
 • čísla licencí či názvu států anebo jméno a domicil uživatele
2. Pohyblivé údaje
 • datum v pořadí den / měsíc / rok (eventuálně hodina či minuta)
  • měsíc v DR je obvykle arabskými číslicemi (je známo alespoň jedno razítko, kde se vyskytují písmena – JAN, FEB, …),
 • čísla v datech jsou známa ve třech různých typech.

Jsou známé i případy zkratkovitého slovního vyjádření a to nejen v našich jazycích, ale i ve verzi německé a anglické. Hodinový údaj se vyskytl v prostoru mezi DR a VR (soustava SATAS). Ojediněle bylo i automatické nastavování času otisku po 15 minutách u elektronického stroje FRAMA (pošta Praha 5).

Vlivem fyzického opotřebení či nedostatku barvy se může stát, že se tzv. vytvoří chybotisk, který chybotiskem není, prostě chybí náležitý tlak a množství barvy je chabé a nedotiskne se úplně datum.

3. Rozlišovací písmena a symboly

V denním razítku se mohou objevovat grafická znaménka, číslice a nebo písmena (a, b, …), která splňují ozdobnou funkci či blíže charakterizují použitý výplatní stroj. Nejstarším tvarem grafického znaménka jsou různotvaré hvězdičky (pěticípé, šesticípé) a křížky v počtu 1-3 ks, které jsou většinou rozmístěny v dolní části mezikruží dvoukruhových denních razítek. Rozlišovací číslice a písmena jsou ve spodní části denního razítka, často v kombinaci s grafickými symboly

4. Rozměry (průměr vnějšího kruhu)

Tento údaje patří mezi sběratelsky sledované. Rozměr se pohybuje v rozmezí 22-27 mm. Vzdálenost mezi dvěma kruhy kolísá mezi 3-5 mm (Francotyp, Postalia a Postalia-Junior je 4 mm, Pitney-Bowes a Hasler 3,5 mm).

5. Způsoby označení dohlédací pošty v denním razítku
 1. Období 1926-1946 – Typ A, Typ, B, TYP C – Francotyp
 2. Sudety
 3. Slovensko
 4. Období 1946-1992 – TYP 2A – Francotyp
 5. Období 1946-1992 – TYP 2B – Pitney-Bowes
 6. Období 1946-1992 – TYP 2C – Krag
 7. Období 1946-1992 – TYP 2D – Pitney-Bowes
 8. Období 1946-1992 – TYP 2E – Postalia-Junior
 9. Období 1946-1992 – TYP 2F – Hasler
 10. Období 1946-1992 – TYP 2G – Hasler
 11. Období 1946-1992 – TYP 2H – Hasler
 12. Období 1946-1992 – TYP 2J – Postalia
 13. Období 1946-1992 – TYP 2L – Pitney-Bowes UNIVERSAL
 14. Období 1946-1992 – TYP 2M – Pitney-Bowes
 15. Období 1946-1992 – TYP 2N – Pitney-Bowes
 16. Období 1946-1992 – TYP 2P – Pitney-Bowes UNIVERSAL
 17. Období 1946-1992 – TYP 2R – Francotyp
 18. Období 1946-1992 – TYP 2S – Francotyp
 19. Období 1946-1992 – TYP 3 – Frama