Datum v denním razítku (1926-1946)

Denní razítko (DR) tvoří pohyblivé údaje (nastavitelné datum) a pevné údaje (název pošty s/bez poštovního směrovacího čísla, ale i čísla licencí či názvu států anebo jméno a domicil uživatele). Měsíc v DR je obvykle arabskými číslicemi (je známo alespoň jedno razítko, kde se vyskytují písmena – JAN, FEB, …).

Čísla v datech jsou známa ve třech různých typech:

type CA, používá se s FTP A
type CB, používá se s FTP B
type CE, používá se s FTP C

Denní razítko – hlavní strana