Označení dohlédací pošty v DR (1946-1992) TYP 2H


Tyto otisky byly pro použití letecké společnosti Swissair v Praze (jsou známy pouze dva typy).


široký typ
úzký typ

Nový typ výplatního otisku HASLER

Po delší době se objevil u nás nový typ výplatního otisku. Stalo se tak díky rekonstrukci výplatního stroje švýcarského výrobce Hasler, který je v držení reprezentace letecké společnosti Swissair. Tento výplatní stroj je jediný v Československu a byl před lety dovezen speciálně pro potřeby Swissairu. Historie vzniku nového typu výplatního otisku je poznamenána zajímavými okolnostmi.

V říjnu 1981 se pražská pobočka Swissairu přemístila z Vodičkovy ulice do Pařížské. To nutně muselo vést ke změně firemního štočku, který byl, vzhledem k specifice stroje, zhotovován u výrobce. Situaci zkomplikovala ještě nutnost opravy časem dodaného štočku. Při znovuuvedení stroje do provozu v únoru 1983 došlo k záměně polohy denního razítka a firemního štočku (tuto možnost tento model stroje vzhledem k svému konstrukčnímu uspořádání má). Denní razítko bylo po vzoru výplatních strojů Postalia umístěno bezprostředně vlevo od razítka výplatního a firemní štoček byl zamontován do nejlevější části otisku.

Na obrázcích výše jsou pro srovnání ukázány obě vývojové fáze otisku, které s přihlédnutím k užívané terminologii a typologii (viz. M. Bouška F14/1977) je nutno považovat za dva samostatné typy. Do výčtu jedinečností se řadí i to, že je to jediný československý (a těžko bychom hledali ekvivalent i ve světovém měřítku) otisk, který kromě oficiálního názvu státu – Československo, tradičního nejen v tomto sběratelském oboru, ale i ve známkové tvorbě, má navíc uveden i zkratkovitý název ČSSR.

Dr. M. Bouška

Zdroj: Filatelie č. 6/1984, str. 181