Označení dohlédací pošty v DR (1946-1992) TYP 2R


Způsoby označení dohlédací pošty v denním razítku (TYP 2R) – Francotyp


Tento frankovací stroj (pravděpodobně používaný na poštách) je Francotyp A. Alespoň do roku 1953 používal hodnotu výplatného v počtu 5-ti číslic.

Kvůli zlomení nebo z jiného důvodu byla matrice nahrazena menší a hodnotou v počtu 4 číslic, tato byla v provozu od roku 1954 do 1972 (nejméně). Odsazení je mnohem menší

A ještě jedna zajímavost. Výplatní otisk s dřívějším datem a počítadlem výtisků, které je umístěné nahoře mezi VR a DR.

 


Denní razítko – hlavní strana