Výplatní otisky FRANCOTYP (FTP A)


Typ A (Anker Werke A.G. – Bielefeld)

  • vzdálenost mezi svislými osami denního a výplatního razítka je 6 cm (v katalogu označeno FR 6)
  • 4 místná výplatní hodnota, kde první místo je obsazeno hvězdou s pěti čárkovými paprsky
  • zvláštní datumové číslice mají výšku 3 mm a šířku 1,5 mm.

Charakteristickým zástupcem je první výplatní otisk použitý u nás (Živnostenská banka, Praha 25). Pořadové číslo otisku se nachází uprostřed mezi DR a VR. Pozdější změna umožňovala snazší umístění firemního štočku. S takto umístěným pořadovým číslem u nás bylo nasazeno 30 strojů.

Tento model se vyráběl od roku 1925 a byl ve své době nejdokonalejším výplatním strojem na světě. Jeho stavebnicový charakter umožňuje umístění textu po DR, pod i nad VR a mezi DR a VR. Lepšímu využití prostoru pro text bránila poloha pořadového čísla. Z tohoto důvodu bylo později přemisťováno do horní části mezi DR a VR. První takto upravené stroje jsou známy již v březnu 1927.

Mohou se také vyskytnout VO s třímístnou výplatní hodnotou nebo jinými výplatními znaménky. V takových případech se vždy jedná o záměnu za díl z jiného typu stroje. Např. Podpůrný spolek samostatných slepců, Praha 79 používal Francotyp A s třímístnou výplatní hodnotou již v září 1930. Počátkem 50. let byla u řady strojů přivařena pátá fixní číslice – 0.

Datumová kolečka jsou čtyři a mají po dvanácti znacích:

  • první je pro desítky dnů a kromě číslic 1, 2 a 3 obsahuje pomlčku a plný obdélník;
  • Druhé je určeno pro dny;
  • třetí pro měsíce;
  • čtvrté pro poslední dvě číslice letopočtu.

Kromě vylomení nebo opotřebování bylo nutno vždy nejméně po dvanácti letech vyměnit roční kolečko, čímž je zdůvodněn výskyt tvarově odlišných číslic v DR.


Typologie výplatních otisků Francotyp – hlavní strana