Výplatní otisky FRANCOTYP (FTP B)


Typ B (Bafra – Berlín, Reinickdorf)

  • Jednotlivé modely je možno označovat B1, B2, B3 a B4
  • vzdálenost mezi svislými osami denního a výplatního razítka je 74 / 77 mm,
  • 3 nebo 4 místná výplatní hodnota

Vzdálenost středů DR a VR:

  • pro modely B1 – B3 je to 74,5 mm;
  • model B4 má vzdálenost 77 mm.

Pořadové číslo otisku:

  • pro model B1 je umístěno uprostřed mezi DR a VR a je tvořeno nápadně velkými číslicemi;
  • modely B2-B4 mají pořadové číslo otisku v horní části mezi DR a VR a číslice jsou nepatrně vyšší než číslice u model Francotyp A.

Dalším znakem jsou jemné tečky za dny a měsíci v datu, vyskytující se u modelů B1 a B2 (VO s tečkou za letopočtem je znám pouze v jednom případě: Otto Nowotny a spol., Znojmo 2 -6/45-2/47-; později Závody Gustava Klimenta, Znojmo 2 -6/57-1/76). Dají se předpokládat další nálezy. Zcela výjimečně se vyskytují u těchto modelů VO bez teček v datu. U nás je znám pouze jeden – Schenker a spol. Praha 7 a Praha 1. Ten má navíc pro tento model netypickou čtyřmístnou výplatní hodnotu a průměr DR 22,5 mm, což není známo ani jinde v zahraničí. Lze předpokládat, že je to dáno kombinací použitých dílů z jiných modelů před uvedením stroje do provozu.


Modely B1 a B2 mají třímístnou výplatní hodnotu bez výplatního znaménka.

Modely B3 a B4 se vyskytují tří- i čtyřmístné. Čtyřmístný Francotyp B je rovněž čs. specifikum.


Druhý u nás použitý VO České průmyslové a hospodářské banky je z modelu B1. Model B4 byl u nás poprvé použit v lednu 1930. Bývá rovněž označován „Nový model Francotyp B nebo B II“. Výška původních datumových číslic je u modelů B 2,7 mm.

Jednoznačná identifikace modelů B1-B4 není vždy možná, protože už záhy po jejich nasazení do provozu byly některé části vyměňovány bez ohledu na to, pro jaký model je náhradní díl určen.


Typologie výplatních otisků Francotyp – hlavní strana