Výplatní otisky FRANCOTYP (FTP C)


Typ C (Bafra a Anker)

  • vzdálenost mezi svislými osami denního a výplatního razítka je 78-79 mm,
  • 3 nebo 4 místný
  • v katalogu je tento typ označován jako FR 8.
  • malý stroj poháněný ručně – klikou

Modely se označují Francotyp CA a CB podle toho, od kterého výrobce pocházejí. Rozlišení je možné jen podle detailů „rukopisu“ rytců.

K nám byly dováženy stroje CB pouze v první polovině roku 1929. VR je tří- i čtyřmístné, u čtyřmístných s výplatním znaménkem charakteristického tvaru. mezi charakteristické znaky patří i datumové číslice vysoké 3 mm a široké 1 mm. Výskyt modelu CA není prokázán, ale je pravděpodobný.


Záhy se začal u obou firem vyrábět vylepšený model CE. Určující znaky pro odlišení tohoto modelu od dřívějších CA a CB zatím nejsou zjištěny.


V padesátých letech byl k nám dovážen nový model Cc. Tato verze je také označována CM, protože od předchozích modelů C má alternativní ruční i elektrický pohon – motor. Charakteristickým znakem je vzdálenost středů DR a VR 80 mm. Pro první stroje tohoto modelu jsou charakteristické jemné tečky v datu za dny a před roky (u nás zatím neidentifikováno). Od roku 1959 jsou používána tzv. anglická datová kolečka. Od předchozích se liší tím, že číslice letopočtu jsou na dvou nezávislých kolečkách a nastavují se individuálně. Ve VO je lze rozlišit podle výrazných teček za dny a měsíce i podle tvaru číslic. Vzhledem k tomu, že od roku 1960 se Kancelářské stroje přeorientovaly na výplatní stroje Postalia, nebyl k nám pravděpodobně dovezen žádný model osazený přímo těmito kolečky. Kolečka byla v mnoha případech použita jako náhradní díl do starších modelů.


Poslední z řady modelů je Francotyp Cc 6000. Do Československa byl dodáván ve speciální úpravě se dvěma DR pro orážení balíkových průvodek. Vzhledem ke způsobu jeho použití je dokladů s celým VO velmi málo. V některých případech byly tyto stroje přeřazeny k listovním přepážkám a odstraněno levé DR. Vznikly tak VO se vzdáleností středů DR a VR 40 mm.


Typologie výplatních otisků Francotyp – hlavní strana