Výplatní razítko – číselné hodnoty (1)


Období 1926 – 1948


FTP A


velikost: 6-7 mm; menší desetinné číslo; nebyly identifikovány jiné typy číslic.

4-místné 4-místné 4-místné

FTP B


velikost: 6-7 mm; menší desetinné číslo

3-místné 3-místné 4-místné

FTP C


velikost: 6-7 mm; menší čísla; menší desetinné číslo; různé formy;

3-místné 4-místné 4-místné

Obdoba FTP A; jiný typ hvězdy; v katalogu bude mít příponu a

4-místné 4-místné 4-místné

oválné

4-místné známý pouze 1 případ

Výplatní razítko – číselné hodnoty