Výplatní razítko – číselné hodnoty (2)


Období 1946 – 1992


FTP 2A


číslice Československého typu; velikost: 6-7 mm; menší desetinné číslo; 

málo používané

3-místné
velmi používané

4-místné
vzácné

5-místné

číslice gotické úhlové; velikost: 6 mm; různá grafické znaménka

málo používané

3-místné
používané

4-místné
vzácné

5-místné

číslice oválné; velikost: 6 mm; málo používané

uzavřené

4-místné
des. číslo – duté

4-místné
velké číslice

4-místné

číslice gotické a novogotické; velikost: 7 mm; vzácné; 


4-místné

4-místné

4-místné

PB 2B


velikost: 5.8 mm; grafické znaménko ve tvaru trojité vlnovky


HAS 2F


typ Hasler 22, velikost: 6 mm nebo 6/4 mm; různá grafická znaménka


bez des. čárky
6 mm

bez des. čárky
6 mm

des. čárka a
malé des. číslo

6 / 4 mm

des. čárka a
malé des. číslo

6 / 4 mm

Výplatní razítko – číselné hodnoty