Číselná osnova FTP 2 A (2)


Umístění počítadla otisků je indikováno následujícími příponami:

Katalog Casola-Leiš:

/h – nahoře mezi DR a VR /m – uprostřed mezi DR a VR /s – bez počítadla

Katalog Bouška-Leiš:

/h – nahoře mezi DR a VR /s – uprostřed mezi DR a VR

Katalg. čísloTyp hodnotyHodnotaTyp DRPoznámka
FTP 2 A. 32/hoválný typ čs.✻000C zjen s PSČ dole
FTP 2 A. 32/soválný typ čs.✻000C zs dohlédací poštou vzhůru nohama
FTP 2 A. 33/hoválný typ čs.✻000C letměsíc s písmen
FTP 2 A. 36/soválný velký✻000C zviděno v černé barvě
FTP 2 A. 36a/soválný velký⬧000C z
FTP 2 A. 39/snovogotický✻000C z

Základní číselná osnova – hlavní strana