Výplatní razítko 1938 – 1945 (C)


Výplatní razítko ve tvaru “pseudoznámky”, zobrazené v tabulce níže, se používalo na území Sudet v období 1938, resp. 1939-1945 (jedná se Podtypy 08, 09, 10 a 16).

Jednalo se o dvě soustavy – Francotyp a Postalia. Ve výplatním razítku se vyskytuje kromě jiného text  „DEUTSCHE/ REICHSPOST” nebo “Deutsche/ Reichpost” umístěný dole (resp. nahoře).

UkázkaSoustavaKatalogTyp podle Dürst/Eich
Francotyp?5
Postalia?9

Výplatní razítko – hlavní strana